Sjuksköterskor nyfikna på bemanning

Sveriges nätverk av Sjuksköterskor har frågat sina medlemmar lite om hur de ser på 2012 ur ett karriärperspektiv. Frågorna berörde ämnen om nätverket i sig, arbetsgivare, arbeta inom bemanning och utbildning.

Att svenska Sjuksköterskor har liten tilltro till sina arbetsgivare läser vi ofta om i olika artiklar och detta bekräftas även via vår undersökning. Hela 55 % av sjuksköterskorna svarar att de kan tänka sig att byta arbetsgivare under 2012 vilket väl får ses som anmärkningsvärt. 17 % svarar att de är osäkra på om de kan tänka sig att byta arbetsgivare 2012 och 28% kan inte tänka sig detta.

På frågan om man som sjuksköterska kan tänka sig att börja arbeta inom bemanning under 2012 svarade hela 23,5 % ja, men detta är inte det anmärkningsvärda. 27,5 % anger att de vet för lite för att kunna ta ställning i denna fråga och hela 17,7 % anger att de inte vågar eller känner sig osäkra i frågan. Endast 31,4% väljer att svara nej på frågan om de kan tänka sig börja arbeta inom bemanning.

Man kan analysera svaren på många sätt och troligtvis gör samtliga läsare av denna artikel redan detta. Man kan dock inte komma ifrån att endast 28 % inte kan tänka sig att byta arbetsgivare 2012 och att bara 31,4 % uppger att de inte kan tänka sig att börja arbeta inom bemanning under innevarande år.

Utan att ha siffror från likvärdig undersökning 2011 så kan man med säkerhet påstå att synen på att arbeta för bemanningsföretag inom vården blir mer och mer positiv. Detta kan bero på att moderna sociala medier gör information om de positiva aspekterna mer lättillgänglig och att personal som är verksamma inom bemanning på ett mer tydligt sätt uttrycker fördelarna idag mot tidigare. Det ses inte längre som fult och flummigt att arbeta inom bemanning utan mer som att man är modern, flexibel och självsäker.

54,9 % svarar också att de gärna arbetar 1-2 pass extra per månad via bemanning för att tjäna lite extra. 25,5 % kan inte tänka sig detta och 19,6 % känner sig osäkra i frågan. Självklart spelar låga löner in på svaren, men även det faktum att fler och fler inte får eller kan arbeta 100 % på sin arbetsplats.

Vad händer när den stora mängden osäkra sjuksköterskor får reda på hur enkelt det är att tjäna bra med pengar inom bemanning och att deras erfarenhet och värde på arbetsmarknaden ökar med dramatiska mått? Hur skall arbetsgivarna få den stora massan att inte vilja byta arbetsgivare de kommande tio(!) månaderna?

Undersökningen ger inte bara en känga åt arbetsgivarna utan även en känga till bemanningsbolagen om att de kanske inte lyckas med att förmedla kunskapen om vad det innebär att arbeta inom bemanning och vilka möjligheter som finns.

Att arbeta inom bemanning kanske inte är det bästa som kan hända en sjuksköterska långsiktigt sett. Men kanske kan bemanningsföretagen på sikt få landsting och kommuner att på riktigt ge sig in i kampen om att få de bästa sjuksköterskorna. Idag slåss endast bemanningsföretagen om dessa sjuksköterskor tyvärr och detta för att de är beroende av bra personal. Är inte alla arbetsgivare detta?

Redaktionen
red@sskwebben.se

Kontakta pressansvarig eller maila info@sskwebben.se för att få ut material kring undersökningen. Kontakta oss vid intresse att göra egna undersökningar mot sjuksköterskor.

Pressansvarig: Andreas Bader, VD
mail: andreas@sskwebben.se
tfn: 070- 777 46 60

www.sskwebben.se

Skriv din kommentar