Månadens profil på SskWebben

Anna Nadmyr, 47
Entreprenör och leg.Sjuksköterska

Berätta lite kort om dig själv Anna. Vem är du?
Jag heter Anna Nadmyr och jag är 47 år. Jag utbildade mig till sjuksköterska i början av 90-talet. Innan jag landade på sjuksköterskeutbildningen läste journalistik och språk, klassisk arabiska. Valet inom vården har jag aldrig ångrat. Jag är entreprenör och drivs av utvecklings-, och organisationsfrågor. Jag är gift och vi har 4 barn, 16-24 år, och det är det finaste jag har.

”Jag går inte genom stängda dörrar, jag tar en annan väg”.

Hur kom det sig att du blev verksam inom näringslivet?
Jag upplevde en begränsning i att kunna påverka systemet. Det blev en ohälsosam frustration. ”Systemet” uppskattar inte heller kontroversiella idéer som stör. För ”allas trevnad” startade jag i slutet av 90 talet mitt första företag. Resan har varit lång och brokig. Jag har lärt mig otroligt mycket.

Arisone Medic som du är VD för. Vad är detta för bolag?
Arisone Medic utvecklar koncept inom hälsa och sjukvård som svarar mot marknadens behov, tex Bemanningstjänsten Arisone Log In.
Arisone Log In utvecklades ifrån grundideologin om att vården måste ha en trygg och fast ordinarie personal för att patienterna ska känna trygghet.

Det kommer dock alltid att behövas kompetent extra personal när ordinarie personal är frånvarande, vid sjukdom, ”vabb”, eller har semester osv.
Idén med Arisone Log In är att vårdgivaren själv kan välja sjuksköterska och kontakta vid extra arbete.
Jag ser ett ytterligare mervärde som kanske är lite kontroversiellt. Utöver att sjuksköterskan jobbar extra kan vårdgivaren faktiskt använda bemanningssköterskans konsulttid ytterligare.

Många sjuksköterskor har med sig en bred erfarenhet, kompetens och klokskap som skulle kunna användas mer effektivt. När en sjuksköterska gjort ett uppdrag kan verksamhetschefen i all enkelhet fråga, hur hon uppfattar verksamheten. Svaret är nästan oförskämt billigt med beaktande på den erfarenhet många sjuksköterskor har och vad konsulttid kostar. Tips, nätverk, referenser är ju framtiden.
Sjuksköterskan i sin tur kommer ut och får se nya verksamheter, nya idéer, nya tekniker. För sjuksköterskans verksamhetschef borde detta ses som ”gratis internutbildning”. Sjuksköterskan har dessutom under sin konsulttid tjänat en extra slant utöver ordinarie lön. Arisone utbetalar lönen varje måndag vilket ger en guldkant i vardagen. De flesta sjuksköterskor är ju inte höginkomsttagare.

Vad skilljer er från ”vanliga” bemanningsföretag?
Bortsett från grundidén om att personalen faktisk bör ha fast jobb i botten är att vårdgivaren kontaktar sjuksköterska direkt och förhör sig om han/hon är tillgänglig för uppdrag. Styrkan i detta är att sjuksköterskan kan förhöra sig om uppdraget; vilken medicinteknisk utrustning verksamheten har vilket journalsystem man arbetar i, om man är ensam sjuksköterska, finns det van personal osv. Vårdgivaren kan som nämnts
tidigare välja kompetens men kan också delge information som kan kännas viktig och tryggt att sjuksköterskan känner till om verksamheten innan han/hon antar uppdraget. Detta möte mellan vårdgivare och sjuksköterska kan inte ett bemanningsföretag göra.
Kan jag som anställd sjuksköterska kombinera min fasta tjänst med extra arbete hos er?
Se tidigare svar, det är egentligen hela idén.

Vid en undersökning bland Sveriges sjuksköterskor på SskWebben framkom att hela 54,9% är intresserade av att arbeta extra inom bemanning. Vad är ditt tips till dem?
Om jag ska ge ett generellt svar om extra arbete inom bemanning så skulle jag rekommendera sjuksköterskorna att vara noga med anställningsavtalet. Lönen ska anges exklusive semesterersättning, sjuklönefrågan ska hanteras enligt lag, organisationsnumret på bolaget som anställer och utbetalar lön ska tydligt framgå och slutligen be gärna om att få referenser från sjuksköterskor som jobbat mindre än tre månader för företaget.

Hur skall de gå tillväga för att komma igång med extra arbete för Arisone Medic?
Varje företag har sin egen rekryteringsprocess.

I Arisone Medic kollar vi upp alla sjuksköterskor mot Socialstyrelsens register, vi kollar eventuella ärenden hos Ansvarsnämnden, vi tar referenser och håller en intervju. Vi ger sjuksköterskorna en personlig rundvisning på Arisone Log In så de är fullt införstådda med konceptet. Därefter få de i lugn och ro ta del av vårt anställningsavtal. Om de tycker det är ok skickas ett elektroniskt original som undertecknas och skickas tillbaka till oss. Vi lägger upp sjuksköterskan som en icon på Arisone Log In. Det finns inget krav på att man ska ta ett visst antal uppdrag.
Vi har inga lönelistor, vårdgivarens elektroniska bekräftelse är underlag för löneutbetalning.
Vi är tillgängliga dygnet runt för sjuksköterskorna, särskilt under sommaren.
Ansökningsformuläret ligger på vår hemsida, www.arisone.eu

Vad skall de säga till sin arbetsgivare? Får man jobba extra?
Om ordinarie arbetsgivaren har en policy om att man inte får jobba extra, så får man inte det. Sjuksköterskan bör be om att få se denna policy om den inte finns med i anställningsavtalet.

Ert bolag är partner till SskWebben.se. Vad hoppas ni få ut av det samarbetet?
Som partner till SskWebben hoppas jag att Ssk Webben kan bli ett forum för att utveckla och driva kvalitetsfrågor framåt för att möta politiker och personer ledande befattningar. Just nu diskuteras mycket problem här och nu, och det är också viktigt eftersom det inte funnits någon gemensam plattform för sjuksköterskor tidigare men framöver hoppas jag att man inte bara diskuterar problemen utan antar utmaningen att diskutera konstruktiva lösningar som kan driva professionen framåt.

Du har även uttryckt intresse i att engagera dig i nätverket. Vad får dig att vilja detta?
Man måste vara närvarande om man ska vara en bra ledare. Det kommer nya generationer av sjuksköterskor, nya krav, nya viljor. Man måste vara lyhörd som arbetsgivare för hur marknaden utvecklas.
Det senaste årets ansökningar till Arisone från helt nya sjuksköterskor är att deras största dröm är att få jobba som sjuksköterska och att få arbeta med människor. De vill utvecklas, de vill vidareutbilda sig, göra karriär. Det är min uppgift som arbetsgivare att efter bästa förmåga möta drömmen inte be dem anpassa sig efter systemet.

Vad är det bästa med Sveriges nätverk av sjuksköterskor SskWebben.se?
Det bästa är att man framöver kan skapa en ”vi-känsla”, man kan stötta varandra och ta fram värderingar som är skapade för morgondagens sjuksköterska. Inte värderingar som är skapade efter system som passar politiker och riskkapitalister.

Andreas Bader, 2012-04-10
red@sskwebben.se

Läs mer om Arisone Medic >>
Vill du också engagera dig i SskWebben? >>

 

< tillbaka

 

 

Skriv din kommentar