Mer om Sjuksköterska SskWebben nurse transtall

Som sjuksköterska arbetar man med omvårdnad inom en mängd olika specialområden. Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad innefattar kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Sjuksköterskan är den på ett sjukhus, eller annan plats, som ansvarar för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Sjuksköterskan administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar både patienter och anhöriga. I ditt arbete som sjuksköterska kommer du även att få handleda nyanställda och studerande och det kommer tillfällen då du får verka som arbetsledare.

Som sjuksköterska kan du arbeta inom kommunen, landsting, statlig eller privat verksamhet.

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige

Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Efter att man tagit sjuksköterskeexamen har man möjlighet till vidareutbildning inom olika specialistområden. Exempel på specialist- och vidareutbildningar för sjuksköterskor är inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, intensivvård, vård av äldre och barnmorska med flera.

Plugga till sjuksköterska utomlands

Om du vill studera till sjuksköterska utomlands så har du möjlighet att få svensk legitimation, det kan dock hända att du behöver komplettera med något beroende på din utbildning. De flesta sjuksköterskeutbildningarna i Sverige ger dig även möjligheten till utbyte under studierna så att du läser en eller flera terminer någon annanstans.

Den svenska sjuksköterskeutbildningen överrensstämmer med EU:s krav men för att få arbeta som sjuksköterska i ett annat land måste legitimationen sökas i det landet där du vill arbeta. Det kan komma att behövas göras ett prov eller vissa kompletteringar.

Källa: Studentum.se

 

Mer information till dig som vill bli sjuksköterska

På SskWebben.se hoppas vi att du finner mängder med inspiration för att välja yrke sjuksköterska. Nedan har vi listat länkar till innehåll på sajten som kan vara av intresse för dig som funderar över att bli sjuksköterska. Hör av dig till oss om du vill veta mer och glöm inte att registrera dig som medlem så fort du startat din utbildning. Lycka till!

Film om yrke sjuksköterska >>

Sophiahemmet Högskola >>

Sjuksköterskebloggar >>

Studentum.se >>

 

 

Skriv din kommentar