Jag är en barnmorska

Barnmorska

År 1886 bildades Svenska Barnmorskeförbundet som Sveriges första kvinnliga yrkesförening. Idag har förbundet ca 6 000 medlemmar och nästa alla är yrkesverksamma barnmorskor i landet. Fokus kring förbundets arbete ligger på utveckling av den reproduktiva och perinatala omvårdnaden för att förbättra kvinnors och barns hälsa samt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Konferenser, arbetsgrupper och nätverk är några områden vilka medför att förbundets arbete kan utvecklas framåt. Varje månad utkommer en medlemstidning som heter ”Jordemodern” där bl.a. aktuella ämnen i artiklar och insändare från barnmorskor tas upp.

Vad är då en barnmorska?

En barnmorska träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga kvinnan i skolan till den åldrande kvinnan. Barnmorskan korsar vägar med kvinnor, män och barn i sitt arbete med sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa. (Barnmorskeforbundet.se)

Mycket har hänt bland yrkesgruppen barnmorskor. Arbetsförhållanden har ändrats i tid och rum. Så gott som dagligen får vi läsa om barnmorskornas arbete eller om drabbande mammor som haft oturen att få ta del av barnmorskors stressiga vardag.

Nu är det nog!

Hösten 2012 tog Stockholms barnmorskor initiativ till gruppen ”Nu är det nog!”. En sluten facebookgrupp startades där barnmorskor kan diskutera deras arbetsmiljö och villkor för att ge en god och säker vård. Fokus då låg mest kring förlossningsvården.

Den 19 mars 2013 demonstrerade Stockholms barnmorskor för en trygg och säker förlossningsvård utanför Landstingsfullmäktige. Tal hölls av Eva Nordlund, leg barnmorska och förtroendevald Vårdförbundet -en av dem som startade upp ”Nu är det nog!” gruppen och -Ingela Wiklund, ordförande Barnmorskeförbundet.

På internationella barnmorskedagen 5 maj 2013 anordnades en manifestation i Stockholm med avslutande samling och tal på Mariatorget.

Deras motto lyder: Vi kräver förutsättningar för trygg och säker vård! (Barnmorskeforbundet.se)

22 februari 2014 fick barnmorskeupproret ta emot Eldsjälspokalen från RFSU.
Eldsjälspokalen är RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer och uppmärksammar människor som arbetar för att riva upp begränsande normer samt skapa en friare och roligare inställning till sexualitet. (rfsu.se)

Barnmorskor från mödravårdscentraler har också fått nog och startar nu upp en egen strategigrupp för bättre villkor. Stockholms barnmorskemottagningar får för lite resurser trots allt fler och tyngre arbetsuppgifter berättar barnmorskan Anna Akselsson till tidningen Vårdfokus. Hon menar att barnmorskorna inte hinner med och får jobba över då fler blivande mödrar är äldre, mer överviktiga och mer sjuka vilket kräver mer tid och högre kompetens från barnmorskorna (dagensmedicin.se)

Välkommen till SskWebbens sida för dig som är Barnmorska!

Gabriella Bader, Redaktör
Leg. Barnmorska

gabriella@sskwebben.se

Skriv din kommentar