Danderyds sjukhus

DS logotyp

Danderyds Sjukhus partner sedan 2013-03-04

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, med specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi.

I framkant
Sjukhusets strokevård hör till landets främsta och här finns även Stockholms största talklinik, ett nationellt respirationscentrum och Sveriges största universitetsklinik för rehabiliteringsmedicin.

Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Utbildning och forskning
Omkring 400 studenter går årligen sin medicinska grundutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus. Dessutom genomför drygt 2 000 studenter delar av sin kliniska utbildning på Danderyds sjukhus. Merparten ingår i Karolinska Institutets utbildningsprogram av blivande läkare, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, barnmorskor och logopeder samt i sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmets Högskola.

På Danderyd sjukhus bedriver vi också framgångsrik forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

 

Läs mer om Danderyds Sjukhus och se lediga tjänster >>

Skriv din kommentar