Bristen på barnmorskor enorm i Stockholm

Bristen på barnmorskor enorm i Stockholm

Efter att vi på SskWebben uppmärksammats via mail gällande bristen av tillgängliga barnmorskor i Stockholm under sommaren så valde vi att låta en barnmorska ringa runt till de största sjukhusen i Stockholms län för att söka sommarjobb.

Vetskapen om problem att fylla samtliga pass under sommarperioden känner vi till, men bristen på barnmorskor visade sig efter endast några samtal  vara skrämmande stor. Det tog inte många minuters ringande innan vi var uppe i häpnadsväckande uppskattning om närmare 1000 pass där en barnmorska saknades under perioden juni till och med augusti. En av de större sjukhusens förlossningsavdelning saknade förutom ströpass även två heltidstjänster i detta nu.

I dagsläget saknas alltså en barnmorska till närmare tusen blivande mammor den dagen de skall till förlossningen kommande 3 månader i Stockholms län. Som notis skall tilläggas att man kan anta att sjukhuset vi kontaktat försökt locka barnmorskan ifråga med att överdriva antalet lediga pass. Åtminstone så hoppas vi detta.

/ red@sskwebben.se

Är du barnmorska? Hur ser det ut hos er över sommarmånaderna?

Skriv din kommentar