Tolvbarnsmamman fit for fight efter förlossning


Det blir inte mycket egen tid för tolvbarnsmamman Mirka Norrström från Björklinge. Bloggen om ”hennes smått kaotiska liv” är en av Sveriges största. TV4 Uppsala besökte henne och barnen i åldrarna fyra veckor till sexton år en helt vanlig eftermiddag. I en lång intervju ger hon föräldratips, svarar på tittarfrågor och så får vi veta varför hon och maken skaffade så många barn.

källa: TV4

Patientkommunikation i praktiken

patientkommunikation-i-praktiken
Patientkommunikation i praktiken Bokomslag Patientkommunikation i praktiken
Larsson I, Palm L, Rahle-Hasselbalch L
Studentlitteratur AB
2008-10-13
Häftad
205
Johan Persson, Spec. Examen Ambulanssjukvård

Patientkommunikation i praktiken

Detta är både en lärobok och handbok om patientkommunikation. Varför är en sådan bok så viktig?

Att förekomma brister i vården regleras via många olika sätt: lagar, författningar, direktiv och inte minst värdegrunder. Många av bristerna i vården beror på sättet vi kommunicerar, och hur vi inte gör det. Dålig kommunikation kan vara, och ibland är, direkta orsaker till vårdskador. Därför är det inte en slump att en serie åtgärder under åren kommit till stånd för att förebygga dessa brister. Under 2011 kom den nya Patientsäkerhetslagen, i januari i år från Socialstyrelsen en handbok ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” men redan i SOSFS 2005:1 (som nu är ersatt) står ”Patient och närstående ska informeras och göras delaktiga” helt enkelt för att (citat ur boken) ”En människa som är informerad och förstår sin sjukdom har mindre smärtor och färre komplikationer efter en operation än den människa som inte informerats” och i läkarutbildningen from 2008 finns krav på kommunikativ kompetens. Detta är kärnan i boken, utgångspunkten att patienten ska göras delaktig i sin vård och grunden till det går genom kommunikation.

Boken är skriven före patientsäkerhetslagen kom och det är intressant att följa bakåt, var den lagen har sitt ursprung. Först är det en allmän del, därefter en mer praktisk lärodel och efter varje kapitel kommer lästips, väldigt pedagogiskt. Jag vill mena att information och kommunikation är 2000-talets ”trend” och desto viktigare är då att syna sättet vi kommunicerar på, så att varken respekt eller vårdaspekt ”förfaller” till trendens fördelar (Twitter, Facebook, SMS), dvs. snabbt och rappt med förkortningar, påhittade ord, dialekt eller annat. Boken är också inriktad på icke-verbal kommunikation och tar även upp betydelse av lokaler och annat och som nämndes ovan, kommunikation är viktigt och är en grund och förutsättning för att mötas. Och utan att mötas kan vi inte ge den vård vi är ditsatta att ge.

 

Instämmer Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Absolut inte
Jag rekommenderar en sjuksköterska att läsa denna bok. X
Man bör vara specialiserad sjuksköterska eller väldigt intresserad i ämnet för att läsa denna bok. X
Boken var lätt att ta sig igenom. X
Jag kommer tipsa någon att läsa denna bok. X
Jag har tagit mycket lärdom av denna bok. X
Denna bok inspirerar mig som sjuksköterska. X
Jag kommer leta efter fler böcker från denna författare. X

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur skapas en dialog som tillfredsställer patientens informationsbehov och befrämjar hans eller hennes delaktighet i den personliga vårdprocessen? Den här boken visar vägen till en fungerande information och dialog i mötet mellan vårdgivare och patient.

Huvuddelen av boken är praktiskt inriktad och i första hand tänkt som en lärobok för sjuksköterskeprogrammet och liknande utbildningar. Boken fungerar också som en praktisk handbok för yrkesverksamma.

källa: Bokia

När känslan tar över

nar-kanslan-tar-over
När känslan tar över Bokomslag När känslan tar över
Margareta Nordeman
Carlsson
2005-09-12
Inbunden
183
Malin Blom, Leg sjuksköterska psykiatrin Blekingesjukhuset Karlskrona

Mycket intressant och lärorik. Den behandlar ämnet på ett mycket bra sätt och jag som ganska nyligen börjat arbeta på en psykiatrisk akutvårdsavdelning där vi ibland stöter på patienter med denna problematik fick många aha upplevelser och känner att boken har hjälpt mig att förstå dessa patienter och deras beteende kring sexualitet på ett helt annat sätt. Att boken dessutom är lättläst gör den ännu bättre. Det enda jag tyckte var lite svårt att ta sig igenom var utvecklingsteorierna, men i efterhand tycker jag att de ändå var viktiga att ha med för att få en helhetssyn. Jag kommer absolut att rekommendera mina kollegor att också läsa den.

 

Instämmer Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Absolut inte
Jag rekommenderar en sjuksköterska att läsa denna bok. X
Man bör vara specialiserad sjuksköterska eller väldigt intresserad i ämnet för att läsa denna bok. X
Boken var lätt att ta sig igenom. X
Jag kommer tipsa någon att läsa denna bok. X
Jag har tagit mycket lärdom av denna bok. X
Denna bok inspirerar mig som sjuksköterska. X
Jag kommer leta efter fler böcker från denna författare. X

 

 

Baksida bok

Människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning uttrycker ibland sina sexuella behov på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi upplever yttringarna som annorlunda eller främmande, och för att den sexuella problematiken ska kunna hanteras behövs ett öppet klimat. Genom boken löper den sexuella utvecklingens olika faser och sexuella uttrycksformer som en röd tråd. Det utvecklingspsykologiska perspektivet binds samman med etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt. Fallbeskrivningar visar på hur man som personal kan handskas med otillfredsställda sexuella behov. I varje kapitel ingår diskussionsfrågor, vilket gör att boken fungerar utmärkt för utbildning och fortbildning av personal.

källa: Bokia.se

Prostatacancerkampanjen 2013

Prostata

Prostatacancerkampanjen

Kom till Filadelfiakyrkan tisdagen den 10 september kl 16.00-20.00 på debatt och informationstorg. FRITT INTRÄDE och vi bjuder på kaffe. Ingen anmälan krävs. Ta med dina vänner, närstående och kollegor. På plats finns urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor och patientföreningar som du har möjlighet att prata med samt ställa frågor till. Det här är Nordens största prostatacancerkampanj med över 150 aktiviteter i hela Sverige.

PROSTATACANCERKAMPANJEN 2013:

Det blir över 150 aktiviteter runt om i Sverige, allt i från bilsporttävlingar och travlopp till samtalsgrupper och föreläsningar av överläkare. Se förteckning över alla aktiviteter här. Höjdpunkten på Prostatacancerkampanjen 2013 blir den 10 september då blir det debatt och informationstorg. Visa inbjudan

16.00-17.00 Informationstorg  
Kvällen inleds med ett informationstorg. Du får chansen att prata med och ställa frågor till olika experter. På plats finns urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor och patientföreningar.

17.00-20.00 Debatt: Vem bestämmer över din prostata?
Moderator: Katarina Hultling, samhällsjournalist med mångårig TV-erfarenhet och tidigare elitspelare i curling med EM-guld och VM-silver, utsedd till årets moderator 2012.

 • Rätten till tidig upptäckt – Screening i nytt ljus
  Professor i urologi Jonas Hugosson, Sahlgrenska Akademin duellerar mot generaldirektör Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen samt patientföreträdare Calle Waller vice ordförande Prostatacancerförbundet.
 • Rätten till vård mot biverkningar – Vårdens ansvar för läckage och nedsatt sexuell förmåga
  Professor i klinisk cancerepidemiologi Gunnar Steineck, Sahlgrenska Akademin och Karolinska Institutet duellerar mot ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation Mats Eriksson samt patientföreträdare Stig Lindahl, ordförande Prostatacancerföreningen i Uppsala län.
 • Rätten till livsförlängande läkemedel – men har samhället råd?
  Medicine doktor Ingela Frank Lissbrant, Sahlgrenska Universitetssjukhuset duellerar mot professor och projektledare Jan Liliemark, Sveriges Kommuner och Landsting samt patientföreträdare Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerföreningen Viktor, Blekinge.

.

Var med i manifestationen!
I September arrangeras Sveriges största prostatacancermanifestation någonsin med över 150 olika aktiviteter i hela landet. Den 10 september blir höjdpunkten på kampanjen. Alla är välkomna (2 200 platser). Ta med närstående, vänner och kollegor. Vi bjuder på kaffe. FRITT INTRÄDE och ingen anmälan krävs

Kan du inte komma men vill se debatten? Ingen fara!
Om du har dator med internetanslutning är det lätt. På vår samarbetspartner Bilsportsförbundets hemsida www.bsfplay.nu kan du enkelt se hela debatten i realtid eller efteråt.

ÖVER 150 AKTIVITETER I HELA SVERIGE ARRANGERAS AV PROSTATACANCERFÖRBUNDETS 26 PATIENTFÖRENINGAR

Augusti-oktober med fokus i september (prostatacancermånaden) arrangerar Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar:

 • Debatter
 • Informationskvällar
 • Lotterier
 • Marknader
 • Medverkan i cykeltävlingar, biltävlingar, travlopp, fotbollsmatcher, tennisturneringar, golftävlingar, motorcykelkorteger och mycket annat
 • Uppvaktningar
 • Pressreleaser, artiklar i tidningar, medverkan i radion och tv

 

Arrangörer:
Prostatacancerförbundet i samarbete med Svensk Urologisk Förening, Svensk Onkologisk Förening, Svensk Förening för Urologisk Onkologi, AMGEN, Bayer, Janssen, Lilly, Sanofi och Svenska Bilsportförbundet.

 

Besök vår hemsida www.prostatacancerforbundet.se

Danderyds sjukhus

DS logotyp 138x98

DS logotyp

Danderyds Sjukhus partner sedan 2013-03-04

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, med specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi.

I framkant
Sjukhusets strokevård hör till landets främsta och här finns även Stockholms största talklinik, ett nationellt respirationscentrum och Sveriges största universitetsklinik för rehabiliteringsmedicin.

Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Utbildning och forskning
Omkring 400 studenter går årligen sin medicinska grundutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus. Dessutom genomför drygt 2 000 studenter delar av sin kliniska utbildning på Danderyds sjukhus. Merparten ingår i Karolinska Institutets utbildningsprogram av blivande läkare, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, barnmorskor och logopeder samt i sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmets Högskola.

På Danderyd sjukhus bedriver vi också framgångsrik forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

 

Läs mer om Danderyds Sjukhus och se lediga tjänster >>

OBS! Fel information på antagning.se

Antagning.se sidbild-2

Antagning.se sidbild-2

OBS! Fel information på antagning.se – samtliga utbildningsprogram på avancerad nivå ges på distans

Tyvärr har det inte framgått att utbildningsprogrammen på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola ges på distans med enstaka träffar. Detta ska vara justerat på antagning.se snarast möjligt.

 

Distansutbildningar vid Sophiahemmet Högskola att söka via antagning.se senast 15 april 2013:
Utbildningar Avancerad nivå
Alla dessa utbildningsprogram ges som distansutbildning med enstaka träffar.
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap – inriktning akutsjukvård (R)
60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap – inriktning hjärtsjukvård (R)
60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap – inriktning palliativ vård (R)
60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård (R)
60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre (R)
60 högskolepoäng

(R) = Reguljär utbildning


Vid frågor vänligen kontakta
Ewa Englund, utbildningschef, utbildningar på avancerad nivå,
Sophiahemmet Högskola,
Tel: +46 8 406 29 03
Epost: ewa.englund@shh.se

 

Ovan Magisterprogram finns även som uppdragsutbildningar (U).
För information om olika utbildningsprogram och kurser, läs mer här…

 

Länk till ANTAGNING.SE