Hos oss på First Med fortsätter sommarbonusen!

Meddelande från en partner till SskWebben.se

Hos oss på First Med fortsätter sommarbonusen!

Är du sjuksköterska och är intresserad av att arbeta inom bemanning och tillsammans med en av branschens största vårdaktörer, NGS Group AB?

Vi garanterar dig en bra lön, intressanta och roliga uppdrag anpassade efter dina önskemål!

Till dig som nyanställd erbjuder vi nu även en bonus motsvarande 1 000 kr extra i veckan under hösten!
Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Ulrika Larsson 08-505 808 64 ulrika.larsson@firstmed.se
Samira Stan 08-505 808 62 samira.stan@firstmed.se

Läs mer om oss på www.firstmed.se

Vi fiskar efter dig!

firstmed

Vi fiskar efter dig!

First Med tillhör koncernen NGS Group som i sin tur är en av de största bemanningsaktörerna inom vårdbemanning!

Via First Med arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare dagligen med att göra skillnad inom vården. Uppdragen varierar, både vad gäller geografiskt och vad gäller längd på uppdrag – det kommer helt an på vad vår personal har för önskemål. Behovet är stort ute hos vår kund och vi söker alltid fler medarbetare – vi och vården behöver dig som vill lite mer, kan lite mer och ger lite mer! Vi kommer att ge tillbaka!

 

Är du intresserad av att arbeta inom bemanning och är du nyfiken på vad First Med kan göra för dig? Skicka ett mail till oss eller ring till oss så berättar vi mer!

 

Våra kontaktuppgifter

First Med

Holländargatan 13, 111 36 Stockholm

Direktnummer: 08-505 808 61/60, Fax 08-505 808 01
Mobilnummer: 073-656 96 40
Journummer: 0708-27 10 70 – vi går att nå dygnet runt alla dagar om året!

www.firstmed.se

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Besök oss gärna på vår hemsida och följ oss på Facebook

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bristen på barnmorskor enorm i Stockholm

Bristen på barnmorskor enorm i Stockholm

Efter att vi på SskWebben uppmärksammats via mail gällande bristen av tillgängliga barnmorskor i Stockholm under sommaren så valde vi att låta en barnmorska ringa runt till de största sjukhusen i Stockholms län för att söka sommarjobb.

Vetskapen om problem att fylla samtliga pass under sommarperioden känner vi till, men bristen på barnmorskor visade sig efter endast några samtal  vara skrämmande stor. Det tog inte många minuters ringande innan vi var uppe i häpnadsväckande uppskattning om närmare 1000 pass där en barnmorska saknades under perioden juni till och med augusti. En av de större sjukhusens förlossningsavdelning saknade förutom ströpass även två heltidstjänster i detta nu.

I dagsläget saknas alltså en barnmorska till närmare tusen blivande mammor den dagen de skall till förlossningen kommande 3 månader i Stockholms län. Som notis skall tilläggas att man kan anta att sjukhuset vi kontaktat försökt locka barnmorskan ifråga med att överdriva antalet lediga pass. Åtminstone så hoppas vi detta.

/ red@sskwebben.se

Är du barnmorska? Hur ser det ut hos er över sommarmånaderna?

Ny snabb diagnostik utesluter förträngda kranskärl

Ny snabb diagnostik utesluter förträngda kranskärl

2014-04-30

Ny avancerad datortomograf och programvara har gjort det möjligt att diagnostisera kranskärlsförträngningar enklare och snabbare. De första undersökningarna på Danderyds sjukhus gjordes i början av april och överläkare Habib Mir-Akbari på hjärtkliniken tror att upp till 600 patienter per år kan vara lämpliga att undersökas med metoden.

 noninvasiv_röntgendiagnostik

– Datortomografen är ett bra verktyg för att snabbt och riskfritt kunna utesluta stenoser hos patienter med vaga symtom, menar överläkaren på hjärtkliniken Habib Mir-Akbari. Här tillsammans med kollegerna på röntgen fr v röntgensjuksköterskorna  Emma Dalvik och Lovisa Ehrenborg  samt överläkarna och radiologerna Annika Rudberg och Louise Norlén. 

– Den nya så kallade noninvasiva röntgendiagnostiken, ska i första hand användas för att utesluta kranskärlsförändringar hos patienter med symtom men med lägre sannolikhet för kranskärlssjukdom. Fortfarande ska den traditionella invasiva undersökningmetoden, då man går in via ljumsken eller handleden med en kateter fram till hjärtat, användas för personer med typiska symtom på kärlkramp. En anledning till detta är att man då samtidigt kan göra en ballongvidgning om en förträngning hittas, förklarar Habib Mir-Akbari.
– För patienter med lägre risk för kranskärssjukdom är dock den nya kranskärlsdiagnostiken med hjälp av datortomograf ett utmärkt alternativ. Den är enkel och snabb samt patientvänlig med obefintlig risk för komplikationer. Undersökningen görs polikliniskt och patienten får gå hem direkt efter undersökningen, fortsätter han.

Varje år genomförs cirka 1 800 kranskärlsundersökningar på Danderyds sjukhus, cirka 5-10 procent av dessa beräknas vara lämpliga för den nya noninvasiva tekniken.
– Den nya tekniken kan även vara ett alternativ till många av sjukhusets drygt 1 800 scintigrafiundersökningar av hjärtat per år, säger Habib Mir-Akbari.

Den nya röntgendiagnostiken har möjliggjorts genom samarbete mellan hjärtkliniken och röntgenkliniken. Radiologen Annika Rudberg berättar att den nya datortomografen under en enda så kallad rotation kan avbilda hjärtat och kranskärlen på mindre än en sekund.
– Bildkvaliteten är betydligt bättre jämfört med äldre datortomografer och stråldosen är låg. Undersökningen med förberedelser tar cirka 30 minuter. Rent praktiskt går det till så att patienten får ligga på DT-britsen under tiden man förbereder med perifer venkateter, EKG och ger läkemedel för att få en stabil och låg hjärtrytm. När allt detta är klart går själva bildtagningen som sagt mycket fort, säger Annika Rudberg.

Källa: www.ds.se

red@sskwebben.se

Specialistutbildade sjuksköterskor förbättrar strokevården

Dysfagisjukskoterskor

Specialistutbildade sjuksköterskor förbättrar strokevården

Cirka 50 procent av alla strokepatienter har problem att svälja i akutskedet. Nu blir strokeenheten på Danderyds sjukhus först i Sverige med att specialistutbilda sjuksköterskor på sväljsvårigheter (dysfagi).

 

Dysfagisjukskoterskor

Kristina Hedström gör ett sväljtest och får väl godkänt av logopederna Pernilla Sjöstrand och Caroline Andersson. Foto Carin Wesström.

Initiativet till att vidareutbilda några av avdelningens sjuksköterskor inom dysfagi (svårigheter att svälja) togs av enhetens logopeder Pernilla Sjöstrand och Caroline Andersson som också utformat specialistutbildningen. En av de första i Sverige för sjuksköterskor så vitt de vet.

– Syftet med införandet av dysfagi-sjuksköterskor är först och främst att höja patientsäkerheten. Målet är att det på sikt ska finnas en dysfagi-sjuksköterska tillgänglig på varje arbetspass. Behovet av sväljbedömningar är stort. Avdelningen är oftast fullbelagd och vårdtiderna är korta så det är viktigt att patienterna får en bedömning fortast möjligt efter insjuknandet, säger Pernilla Sjöstrand.

Vanligt problem hos strokepatienter

Omkring 50 procent av alla strokepatienter har i akutskedet svårigheter att svälja.

Om patienten uppvisar tecken på felsväljning efter det obligatoriska vattensväljningstestet, eller om sjuksköterskan är osäker kopplas logopeden eller dysfagi-sjuksköterskan in för att genomföra den kliniska sväljbedömningen.

– Sväljbedömningar görs bland annat för att förebygga lunginflammation som kan orsakas av att patienten svalt fel. Vid så kallad tyst aspiration märker man till exempel inte direkt om patienten har svalt fel eftersom han/hon inte reagerar genom att hosta eller harkla sig. Tyst aspiration beror på nedsatt känsel, vilket i sin tur gör att man inte märker om drycken kommer ned i luftvägarna. Logopedernas och dysfagi-sjuksköterskornas uppgift är bland annat att upptäcka diskreta felsväljningar, förklarar Caroline Andersson.

Sjuksköterskan Kristin Hedström, var en av de tre som nappade på möjligheten att vidareutbilda sig till dysfagi-sjuksköterska. Hon blev klar med sin utbildning i december och har hittills genomfört fyra sväljbedömningar på egen hand.

– Det är både givande och kul att få lära sig något nytt. Att göra en sväljbedömning kan ta uppemot en timme, berättar hon. Det är mycket som ska undersökas. Vi tittar bland annat på tungan och läpparnas motorik innan det är dags att pröva olika konsistenser av dryck för att se vad patienten klarar av att svälja. Vid minsta tveksamhet om sväljförmåga tar vi alltid det säkra framför det osäkra och ordinerar 0 per os (ingen föda eller dryck via munnen) i väntan på sväljbedömning av logoped.

Mer information

För mer information kontakta pressansvarig, 08-123 562 77.
Källa: http://www.ds.se/Om-oss/Nyheter/Danderyds-sjukhus-forst-med-dysfagi-sjukskoterskor/

red@sskwebben.se

Snart öppnar BB Sophia

BB Sophia öppnar sina dörrar den 3 mars

 

På BB Sophia i centrala Stockholm räknar man nu ner inför den stundande premiären. Enligt dem själva är allt klart för uppstart och alla längtar efter att få komma igång. Den officiella invigningen är måndag 3 mars klockan 10 och BB Sophia kan då ta emot och förhoppningsvis föds den första bebisen redan första dagen.

”Vår största önskan på BB Sophia är att göra er delaktiga och närvarande i allt som sker under er vistelse här. När ni åker hem vill vi att ni ska känna att det här är kanske den tuffaste upplevelsen i livet men ändå det bästa som hänt. Och att ni känner ni er stolta och glada över den ”nya familj” ni blivit här hos oss på BB Sophia”, kan vi läsa på BB Sophias nya hemsida.

Uppstarten av en ny förlossning i Stockholm har medfört en stor rockad bland Barnmorskor i Stockholm. Då BB Sophia självklart anställt mängder med Barnmorskor har andra enheter förlorat detsamma vilket medfört att de också blivit tvungna till rekrytering. Förutom en hel del bekymmersamma personalansvariga så har denna nya arbetsplats medfört en generell höjning av lön för de som vågat och kunnat byta arbetsgivare under 2014 i Stockholm. Även de som valt att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare har snappat upp det nya ”löneläget” vilket medfört till diskussioner och lönesamtal på förlossningar runt om i framförallt Stockholm.

Hur har öppnandet av BB Sophia drabbat dig?

Maila gärna oss om ni har något att berätta eller tankar kring detta. Det går även bra att kommentera nedan.

Är du nyfiken att arbeta på BB Sophia så kan en genväg till anställning vara att jobba extra där. Vår partner FirstMed i NGS Group och BB Sophia har skrivit ett ramavtal avseende bemanningstjänster till detta nya BB i centrala Stockholm. NGS Group kommer att bistå med tjänster så som barnmorskor, specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor när behov uppstår för BB Sophia. Läs mer här >>

 

red@sskwebben.se

Jag är en barnmorska

barnmorska

Barnmorska

År 1886 bildades Svenska Barnmorskeförbundet som Sveriges första kvinnliga yrkesförening. Idag har förbundet ca 6 000 medlemmar och nästa alla är yrkesverksamma barnmorskor i landet. Fokus kring förbundets arbete ligger på utveckling av den reproduktiva och perinatala omvårdnaden för att förbättra kvinnors och barns hälsa samt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Konferenser, arbetsgrupper och nätverk är några områden vilka medför att förbundets arbete kan utvecklas framåt. Varje månad utkommer en medlemstidning som heter ”Jordemodern” där bl.a. aktuella ämnen i artiklar och insändare från barnmorskor tas upp.

Vad är då en barnmorska?

En barnmorska träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga kvinnan i skolan till den åldrande kvinnan. Barnmorskan korsar vägar med kvinnor, män och barn i sitt arbete med sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa. (Barnmorskeforbundet.se)

Mycket har hänt bland yrkesgruppen barnmorskor. Arbetsförhållanden har ändrats i tid och rum. Så gott som dagligen får vi läsa om barnmorskornas arbete eller om drabbande mammor som haft oturen att få ta del av barnmorskors stressiga vardag.

Nu är det nog!

Hösten 2012 tog Stockholms barnmorskor initiativ till gruppen ”Nu är det nog!”. En sluten facebookgrupp startades där barnmorskor kan diskutera deras arbetsmiljö och villkor för att ge en god och säker vård. Fokus då låg mest kring förlossningsvården.

Den 19 mars 2013 demonstrerade Stockholms barnmorskor för en trygg och säker förlossningsvård utanför Landstingsfullmäktige. Tal hölls av Eva Nordlund, leg barnmorska och förtroendevald Vårdförbundet -en av dem som startade upp ”Nu är det nog!” gruppen och -Ingela Wiklund, ordförande Barnmorskeförbundet.

På internationella barnmorskedagen 5 maj 2013 anordnades en manifestation i Stockholm med avslutande samling och tal på Mariatorget.

Deras motto lyder: Vi kräver förutsättningar för trygg och säker vård! (Barnmorskeforbundet.se)

22 februari 2014 fick barnmorskeupproret ta emot Eldsjälspokalen från RFSU.
Eldsjälspokalen är RFSU Stockholms utmärkelse för sexualpolitiska pionjärer och uppmärksammar människor som arbetar för att riva upp begränsande normer samt skapa en friare och roligare inställning till sexualitet. (rfsu.se)

Barnmorskor från mödravårdscentraler har också fått nog och startar nu upp en egen strategigrupp för bättre villkor. Stockholms barnmorskemottagningar får för lite resurser trots allt fler och tyngre arbetsuppgifter berättar barnmorskan Anna Akselsson till tidningen Vårdfokus. Hon menar att barnmorskorna inte hinner med och får jobba över då fler blivande mödrar är äldre, mer överviktiga och mer sjuka vilket kräver mer tid och högre kompetens från barnmorskorna (dagensmedicin.se)

Välkommen till SskWebbens sida för dig som är Barnmorska!

Gabriella Bader, Redaktör
Leg. Barnmorska

gabriella@sskwebben.se