RSS Senaste inlägg

  • Specialistutbildade sjuksköterskor förbättrar strokevården 2 april 2014
    Specialistutbildade sjuksköterskor förbättrar strokevården Cirka 50 procent av alla strokepatienter har problem att svälja i akutskedet. Nu blir strokeenheten på Danderyds sjukhus först i Sverige med att specialistutbilda sjuksköterskor på sväljsvårigheter (dysfagi).   Kristina Hedström gör ett sväljtest och får väl godkänt av logopederna Pernilla Sjöstrand […]
    SskWebben.se